Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLARIN İHALELERE KATILMASI HK.

KARAR: KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLAR AYRILDIKLARI TARİHTEN İTİBAREN 3 YIL SÜREYLE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ALANLAR İLE İLGİLİ OLARAK O KURUMA KARŞI BİR GÖREV VEYA İŞ ALAMAZLAR.

KARAR NO : 2014/1831

KARAR TARİHİ : 30.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 11

(Ankara 12. İdare Mahkemesi)

…davacı şirketlerden F. Yatırım Madencilik inşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin %54 hissesine sahip ortağı olan H.K.’nin emekli olduğu 30.01.2012 tarihinden önceki üç yıllık süre zarfında K.7. Bölge Müdürlüğü hizmetinde Bölge Müdür Yardımcısı ve K.Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığında Yol Bakım Onarım Şubesi Müdürü unvanıyla çalıştığı, K.Program ve İzleme Dairesi Başkanlığınca yapılan dava konusu ihalenin tarihinin ise 13.06.2014 olduğu, bu nedenle 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca ihaleye teklif sunamayacağı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusu reddedilmekle birlikte; ihaleyi yapan idarenin KGM Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı olup, ihalenin konusunun ise yapım olduğu, oysa H.K.’nin son üç yıllık süreçte K.’nin merkez teşkilatında faaliyet alanı yapıma ilişkin olmayan Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığında görev yaptığı, bu nedenle 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen “görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda” bir ihale söz konusu olmayıp, davacı şirketinde dahil olduğu iş ortaklığının ihaleye katılmasında bir engel bulunmadığından, değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikayetin reddine ilişkin kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.