Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE AVUKATI NELER YAPAR ? GÖREVLERİ NELERDİR ?

KAMU İHALE AVUKATI

Özellikle son yıllarda, kamu ihale hukuku uygulama alanı ve spesifik yapısı gereği önem arz eden ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalı haline gelmiştir. İhalelere ilişkin çok sayıda birincil ve ikincil mevzuat bulunmakta olup, bunların temelinde de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gelmektedir. Temel Kanun durumunda olan Kamu İhale  Kanunu yıllar içerisinde bir çok sayıda değişikliğe uğramıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, ihalelerin kendine has yapısı, bu alanda faaliyet gösteren hukukçulardan ya da bir başka ifadeyle kamu ihale avukatlarından danışmanlık alınmasını gerekli kılmaktadır. İhalelerin ilan aşamasından sözleşmelerin ifasına kadar çok sayıda sorunla karşılaşılabileceğinden kamu ihale hukuku konusunda uzman bir avukat ile çalışılması yararlı olacaktır.

Bu kapsamda, idareye şikayet, kuruma itirazen şikayet, ihale teklif dosyalarının hazırlanması ve kontrolü, suç duyurusunda bulunulması, kurul kararlarının iptaline ilişkin davaların açılması gibi birçok hizmet bu avukatlar tarafından verilecektir.  Diğer yandan zaman zaman aşırı düşük teklif de verilebileceğinden, bu aşırı düşük tekliflerle ilgili savunmalar da yine bu alanda uzman avukatlarca hazırlanabilmektedir. Yine özellikle yapım ihalelerinde yer tesliminden kaynaklanan sorunlarla ilgili de kamu ihale avukatları tarafından çözüm geliştirilebilmektedir.

Bahsedildiği gibi avukatlık hizmetleri sunan kamu ihale avukatı, ayrıca ihale dokümanlarının ve teklif dosyalarının kontrolü gibi danışmanlık hizmetleri de sunabilmektedir. Bu kapsamda, idari şartnamenin, teknik şartnamenin, sözleşme tasarısının ve ihale ilanının kontrol edilmesi, gerçekleştirilecek şikayet başvurusu açısından önem arz etmektedir. Ayrıca ihale teklif dosyasında sunulacak her bir belgenin de ihale dokümana uygunluğunun kontrol edilmesi, ihale dışı bırakılmamak açısından önem teşkil etmektedir. Kamu ihale avukatı, tüm bu ihale öncesi süreçte etkin bir şekilde rol oynadığı gibi ihale sonrasında sözleşmenin ifasına yönelik olarak danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Çok sayıda şirket açısından kamu ihaleleri dolayısıyla kamu, en önemli ve hatta tek müşteri konumundadır. Bu nedenlerle çoğu şirket en önemli müşterisi konumundaki kamuyu kaybetmemek açısından ihalelere yoğun şekilde hazırlık göstermektedir. Bir ihalenin kaçırılması ya da bir ihalede teklifin geçersiz kılınması o yıl için ilgili kamu kurumunun yani müşterinin kaybedilmesi anlamına gelecektir. Hatta, kimi kamu kurumları daha uzun süreli ihaleler de gerçekleştirmekte, bu durumda da çok uzun bir süre ilgili idareye mal satılamaması, hizmet sunulamaması nedeniyle ciddi zararlara uğranılması söz konusu olacaktır. Belirttiğimiz nedenlerle ihale danışmanlığı alınarak ihale süreçlerinin minimum hatayla tamamlanması büyük öneme sahiptir.

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız üzere, ihale hukuku ciddi bir uzmanlık gerektirmekte ve bu nedenle bir ihale avukatı ile çalışmak bu alanda hata yapılmasını engelleyecektir. İhale hukukunun teknik yapısı nedeniyle hata yapılmaması, ihalede tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasını engelleyecek bu da çok ciddi maddi kayıp yaşanmasına engel olacaktır. Kamu ihale avukatı işte bu maddi kayıpların gerçekleşmemesi noktasında önemli bir fonksiyona sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir