KAMU İHALE DANIŞMANI

Kamu ihalelerinin kendine özgü teknik yapısı ve farklı hukuk dallarıyla olan ilişkisi ayrı bir hukuk dalı olarak incelenmesine neden olmuştur. Diğer yandan ayrı bir hukuk dalı olarak incelenmesiyle birlikte, çok sayıda hukuk organizasyonu gerçekleştirilmiş yazılı eserler yayımlanıştır. Yine bazı hukuk fakültelerinde de ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

Kamu İhale Hukukunun bu artan önemi tümüyle bu alana olan ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Gerçekten de hem ihale gerçekleştiren kamu kurumları hem de ihalelere iştirak eden şirketler, bu zorlu ihale süreçlerinde hata yapmamak adına kamu ihale danışmanı hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

Yukarıda da değinildiği üzere bu spesifik alanda, kamu ihale danışmanı tarafından çok yönlü hizmetler sunulmaktadır. İhalelerin ilanı aşamasından sözleşmelerin ifası aşamasına kadar çok sayıda konuda, idareler ile istekli-yüklenici şirketler arasında ihtilaflar ortaya çıkabilmektedir. Bu ihtilafların hiç ortaya çıkmaması ya da ihtilafların çözümü için kamu ihale danışmanı tarafından dokümanların hazırlanması, başvuruların yapılması ya da cevaplanması, dava süreçlerinin yönetilmesi önem arz etmektedir. Gerçekten de ihalenin ilanı ile istekli olabilecek şirketler ihaleden haberdar olmakta ve dokümanları incelemeye başlamaktadır. Dokümanlar kimi zaman tek bir şirketi tarif edecek şekilde hazırlanmış ya da tümüyle teknik hataları içerecek şekilde hazırlanmış olabilir. Yine, doküman içerisinde çelişkili hükümler yer alabilir ya da süreler, tarihler açısından hatalı bilgiler içerebilir. Tüm bu durumlarda ihalenin iptalinin gerektiği açıktır. İşte bu noktada, Kamu İhale Hukukunda yer alan zorunlu idari başvuru yollarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde şikayet ve itirazen şikayet başvurularının gerçekleştirilmemesi, tüm bu başvuruların ve ileride açılacak davanın süre yönünden reddedilmesine neden olacaktır. Tüm bu nedenlerle, dokümanların kamu ihale danışmanı tarafından ayrıntılı şekilde kontrol edilmesi, başvuruların süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kimi zaman da İdareler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hata yapabilir ve kimi teklif hatalı şekilde değerlendirmeye alınırken, kimi teklif de hatalı şekilde değerlendirme dışı bırakılmış olabilir. Bu nedenle, kesinleşen ihale kararının tebliğinin ardından, yine mevzuata uygun şekilde süresi içerisinde sırasıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurularının gerçekleştirilmesi gerekir.

Diğer yandan yukarıda bahsedilen sorunların çözümü dışında, sorunların hiç ortaya çıkmaması amacıyla eğitim faaliyetleri de önem arz etmektedir. Hem kamu kurumlarındaki ihale birimi personelinin hem de şirketlerin ihale birimi personellerinin düzenli aralıklarla kamu ihale eğitimlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Kamu ihale danışmanı tarafından verilecek bu eğitimler, ilgili personelin basit hatalar yapmasını engelleyecektir. Bu şekilde ihalelerin iptal edilmesi ya da ihale dışı bırakılma gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmamış olunacaktır.

İzah etmeye çalıştığımız üzere, hem idareler hem de şirketler açısından kamu ihale danışmanı tarafından sunulan hizmetlerin önemi artarak devam etmektedir. İhale sürecine ilişkin yukarıda da belirtildiği üzere çok kapsamlı hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler, İdareler açısından ihalelerin gereksiz şekilde iptal edilmesini önlemekte ve ihtiyaçların zamanında ve uygun şartlarla karşılanmasını sağlamaktadır. Şirketler açısındansa, kimi zaman yılda bir kez gerçekleştirilen bir ihalenin gereksiz hatalarla kaybedilmesini önlemektedir. Bu nedenlerle, ihale danışmanlık hizmetleri bu alanda faaliyet gösteren şirketler ve ihale gerçekleştiren kamu kurumları açısından zorunluluk oluşturmaktadır.