Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE KURUMU KARARLARINA İTİRAZ HK.

KARAR: KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN VERİLEN NİHAİ KARARLARA İTİRAZ MAHKEMELERDE DAVA YOLUYLA OLUR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1010

“Başvuru sahibince iddiaya konu edilen isteklilerden A… Ltd. Şti. tarafından 12.01.2022 tarihli ve 2022/UH.II-90 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının uygulanması amacıyla idarece alınan 17.02.2022 tarihli ihale komisyonu kararına karşı şikayet ve itirazen şikayet başvuru yolları tüketilmeksizin doğrudan dava açıldığı iddia edilmekte ise de, yapılan incelemede anılan isteklinin teklifinin geçerliliğinin bahsi geçen 12.01.2022 tarihli ve 2022/UH.II-90 sayılı Kurul kararı ile eşit muamele ilkesi gereğince incelendiği ve ihale konusu alanda faaliyet gösterilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ardından idarelerin hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olması nedeniyle ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından 17.02.2022 tarihli ihale komisyonu kararının alındığı ve söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşıldığı,

 

Bu itibarla, A…Ltd. Şti. tarafından 12.01.2022 tarihli ve 2022/UH.II-90 sayılı Kurul kararı ile ihale konusu alanda faaliyet gösterilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hususuna yönelik olarak idarece alınan ihale komisyonu kararına karşı değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin uygun olmadığı iddiasıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağı, yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından söz konusu Kurul kararında belirtilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin uygun olmadığına ilişkin doğrudan dava yoluna gidilmesinin mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”