Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU YARARI AMACIYLA İHALENİN İPTALİ HK.

KARAR: KAMU KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASI İLKESİ DİKKATE ALINARAK KAMU YARARI AMACIYLA İHALENİN İPTALİNE KARAR VERİLEBİLİR.

KARAR NO : 2014/3049

KARAR TARİHİ : 01.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 16

(Danıştay 13. Dairesi)

Uyuşmazlık konusu olayda, dört isteklinin teklif vermesiyle rekabetin sağlandığı anlaşılan söz konusu ihalede, işin yaklaşık maliyeti ile ihale sürecinin son aşamasında tek geçerli teklif olarak belirlenen davacı şirkete ait teklif ve çeşitli nedenlerle teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklif fiyatları karşılaştırıldığında, idarece, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi dikkate alınarak kamu yararı amacıyla ihalenin iptaline karar verildiğinden; bu kararın ihale mevzuatına uygun bulunmasına dair dava konusu Kamu İhale Kurulu Kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.