Hakkakul Logo Beyaz

KAPASİTE RAPORU İLE İLGİLİ DÜZENLEME HK.

KARAR: İDARELER, İŞİN NİTELİĞİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK İDARİ ŞARTNAMEDE KAPASİTE RAPORU İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPABİLİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-66

“… Mevzuat hükümlerinden, idarelerce işin niteliği göz önünde bulundurarak idari şartnamede kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabileceği, sunulacak kapasite raporunun ihale tarihi itibarıyla geçerli olmasının zorunlu olduğu, diğer yandan, iş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriterinin ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabileceği, ancak idarelerin, idari şartnamede iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları gerektiğine yönelik düzenleme yapabileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin … 7.5.2’nci maddesinde, isteklilerin ihale tarihi itibarıyla geçerli kapasite raporunu sunmaları ve söz konusu kapasite raporunda olması gereken günlük miktarın en az 1750 adet olması gerektiğine yönelik düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, İdari Şartname düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından sunulan kapasite raporunun ihale tarihi (10.11.2021) itibarıyla geçerli olduğu ve bahsi geçen raporda yer alan kapasite hesabına göre, İdari Şartname’de istenilen günlük en az 1750 adet hazır yemek üretimi şartının sağlandığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”