Hakkakul Logo Beyaz

KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN GÜNLÜK ÜRETİM MİKTARI HK.

Karar : İDARENİN KENDİ MUTFAĞINDA YEMEK ÜRETİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALELERİNDE, İDARECE ÖNGÖRÜLECEK KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN GÜNLÜK ÜRETİM MİKTARI İDARENİN GÜNLÜK YEMEK İHTİYACININ YARISINI (1/2) GEÇEMEZ

Karar No : 2023/UH.I-88

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“İlgili hükümlerden, idarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarının, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) geçmeyeceği anlaşılmıştır.

İlgili doküman düzenlemelerinden ise ihale konusu işin  “3 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası Hizmet Alımı” işi olduğu, ihale konusu işe ilişkin üretimin idarenin mutfağında yapılacağı, söz konusu iş kapsamında 3 aylık toplam normal yemek ve diyet yemek öğün miktarının 393.750,00 öğün olduğu, 3 aylık toplam normal kahvaltı, diyet kahvaltı ve ara kahvaltı öğün miktarının ise 165.000,00 öğün olduğu anlaşılmıştır.

İlgili ilan ve doküman düzenlemelerinden ise, isteklilerce “günlük yemek üretim miktarı en az 3.500 Öğün/gün ve kahvaltı üretim miktarı en az 1200 Öğün/gün tabldot kapasiteli kapasite raporu” sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği görülmüştür. 

Mezkûr işin 3 ay süreli bir iş olduğu göz önüne alındığında ilgili öğün miktarlarının 3 ay için belirlenmiş olduğu görülmüş olup, buna göre yapılan hesaplama neticesinde günlük yemek öğün miktarının 4375 öğün, günlük kahvaltı öğün miktarının ise 1.833 öğün olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre ilgili Tebliğ açıklaması doğrultusunda, mezkûr ihalede idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük yemek üretim miktarının azami 2.187 Öğün/gün ve kahvaltı üretim miktarının azami 916 Öğün/gün olabileceği, ancak idarece yapılan düzenlemelerde isteklilerce sunulacak kapasite raporlarındaki kapasite miktarının günlük yemek için en az 3.500 Öğün/gün ve kahvaltı için en az 1200 Öğün/gün olmasının istendiği, bu bilgiler ışığında idarece yapılan düzenlemede yer alan kapasite miktarının ilgili Tebliğ açıklamasında belirlenen sınırları aştığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”