Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TUTULACAK KAYITLARIN SÖZLEŞME TASARISINA EKLENMESİ HK.

KARAR: İŞ SÜREKLİLİK GÖSTEREN BİR MAHİYETTE İSE SÖZLEŞME TASARISINA KONTROL TEŞKİLATI İLE YÜKLENİCİNİN TUTACAKLARI KAYITLARLA İLGİLİ İBARENİN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-981

“… Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette olması durumunda Sözleşme Tasarısı’nın 20.2’nci maddesine “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresinin eklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede; ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme’nin 20.2’nci maddesine ilişkin 31 numaralı dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresinin eklenmesi gerekirken söz konusu ibarenin eklenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki 1’inci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”