Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA KESİN TEMİNAT SÜRESİ HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN SÜRESİ BELLİ OLDUĞUNDAN KESİN TEMİNAT SÜRESİNİN SÖZLEŞME TASARISINDA BELİRTİLMEMESİNE İLİŞKİN EKSİKLİK ESASA ETKİLİ DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1303

“… mevzuat düzenlemeleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu işin süresinin 12 ay olduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde işin tamamlanmasının ardından işin kabulünün ne kadarlık süre içerisinde yapılacağının belirlendiği, bu hususlar dikkate alınarak işin kabulünün ne zaman yapılabileceğinin hesaplanabilir nitelikte olduğu anlaşılmış olup, kesin teminat süresinin isteklilerce hesaplanabileceği gibi bu durumun tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve eşit şartlarda değerlendirilmesine engel nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, kesin teminat süresinin sözleşme tasarısında belirtilmemesine ilişkin eksikliğin, sözleşmeye davet yazısında giderilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu eksikliğin de esasa etkili olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”