Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KESİN TEMİNAT SÜRESİNİN BELİRLENMEMESİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN KESİN TEMİNAT SÜRESİNİN BELİRLENMEMESİ İHALEYE KATILIMI VE İSTEKLİLERCE TEKLİF FİYATLARININ SAĞLIKLI ŞEKİLDE OLUŞTURULMASINI ENGELLEMEZ

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1000

“… mevzuat düzenlemelerinden, kesin teminat mektuplarının süresinin, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı ile ihaleye ait kesin teminat mektubu standart formunda söz konusu süre kısmının “…../…../…. tarihine kadar” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Aktarılan mevzuat düzenlemeleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde,  kesin teminat mektuplarının süresinin, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği ancak başvuruya konu ihalede söz konusu sürenin belirlenmediği görülmüş olmakla birlikte, ihale dokümanı kapsamında, kesin teminat mektubunun süresiz olacağına yönelik bir düzenlemenin yer almadığı, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde yer verilen işin süresi ile 20’nci maddesinde yer verilen teminat süresi dikkate alınarak kesin teminat süresinin öngörülebileceği, bu çerçevede idare tarafından söz konusu sürenin belirlenmemesinin, ihaleye katılımı engellemediği ve isteklilerce teklif fiyatlarının sağlıklı şekilde oluşturulmasını engeller nitelikte olmadığı, söz konusu eksikliğin sözleşme imzalanması sürecinde tamamlanabileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür.”