Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KESİNLEŞEN İHALE KARARI HK.

KARAR: KESİNLEŞEN İHALE KARARINDA SEHVEN ZEYİLNAME ÖNCESİNDE HESAPLANAN MALİYETE YER VERİLMESİ İHALENİN İPTALİNİ GEREKTİRECEK NİTELİK TAŞIYAN BİR AYKIRILIK DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-132

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin dokuzuncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.”açıklaması yer almaktadır.

İhalenin ikinci kısmına ilişkin olarak 15.11.2021 tarihinde istekli olabileceklere tebliğ edilen zeyilname ile ikinci kısımdaki toplam puan ve test sayısının düşürüldüğü, tespit edilen ilk yaklaşık maliyetin 1.251.300,00 TL, birim fiyat değişmeksizin test sayısının düşürülmesi ile ortaya çıkan maliyetin ise 850,884,00 TL ve sınır değerin 680.707,20 TL olduğu görülmüş, kesinleşen ihale kararında yaklaşık maliyetin ilk haline yer verildiği anlaşılmıştır. Somut olayda, yaklaşık maliyetin Yönetmelik’in yukarıda yer verilen düzenlemesi kapsamında değerlendirilebilecek bir güncellemeye tabi tutulmadığı, test başına birim fiyat değişmeksizin test sayısının düşürüldüğü, tekliflerin de buna göre sunulduğu anlaşılmıştır. Yeterlik kriterleri açısından, yaklaşık maliyetin düşmesinin rekabeti daraltacak bir etkisinin bulunmadığı da düşünüldüğünde, kesinleşen ihale kararında sehven zeyilname öncesinde hesaplanan maliyete yer verilmesinin ihalenin iptalini gerektirecek nitelik taşıyan bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.”