Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN MALİYETLER HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞ SÜRESİNCE KAÇ PERSONELİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRECEK ŞEKİLDE SONA ERECEĞİ BELİRLENEMEYECEĞİNDEN TEKLİFLERİN HAZIRLANMASINDA KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN MALİYETLERİN DİKKATE ALINMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1193

“… tespitler doğrultusunda, incelenen ihalede her ne kadar teklif fiyata dahil giderler kapsamında “tazminatlar”a yer verilmişse de İş Kanunu’nun hükümleri uyarınca sözleşmenin yürütülmesi aşamasında tazminat sorumluluğunun belirlenmesi hususunda herhangi bir boşluk doğmayacağı ve bu hususla ilgili taraflarca uyuşmazlık yaşanmayacağı, sözleşme taraflarının sözleşmenin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları;  öte yandan, ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin  kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceği belirlenemeyeceğinden bu gidere ilişkin olarak teklif fiyatı oluşturma aşamasında hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, incelenen ihalede tekliflerin hazırlanmasında kıdem tazminatına ilişkin maliyetlerin dikkate alınmasına gerek bulunmadığı ve bu durumun teklif verilmesine engel bir durum da oluşturmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”