Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KİRALANACAK ARAÇLAR İLE İLGİLİ KOŞULLAR HK.

KARAR: KİRALANACAK ARAÇLARIN 0 KM OLMA KOŞULU TEKLİF MALİYETLERİNİN YÜKSELMESİNE SEBEBİYET VERECEĞİNDEN İHALEYE KATILIMI KISITLAYICI NİTELİK TAŞIR VE REKABETİ ENGELLER

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-344

“İhale dokümanında yer verilen düzenlemelerin incelenmesi neticesinde, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak olan ve idarece ihale dokümanında 5 ayrı grup halinde belirlenen farklı nitelikteki araçların tamamı için model yılının en az 2021 ve “0 km” olma şartının getirildiği görülmüştür.

 

mevzuat hükümleri uyarınca idarece yapılan ihale dokümanı düzenlemeleri ile araçlar için istenilen şartların belirlenmesinde Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere uyulması noktasında idarenin yükümlü olduğu ancak idarenin ihtiyacı olan hususların tespiti noktasında da belli bir serbestiye sahip olmakla birlikte, yapılacak düzenlemelerin ihaleye katılımı daraltmamasının esas olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla şikâyete konu ihalede idarenin günlük hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralayacağı araçlara getirilen model yılı (en az 2021) sınırlamasının işin süresi (24 ay) dikkate alındığında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebileceği ancak kiralanacak araçların 0 km olma koşulunun yeni araçların kiralanmasını ya da satın alınmasını gerektireceği ve bu durumun da teklif maliyetlerinin yükselmesine sebebiyet vereceğinden hareketle söz konusu araçlara getirilen 0 km olma koşulunun idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idarece yapılan söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve rekabeti engellediği sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”