Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLEN İHALELER HK.

KARAR: KISMİ TEKLİF VERİLMESİNE İMKAN TANINAN İHALELERDE İSTEKLİNİN ARİTMETİK HATA YAPILAN KISMA İLİŞKİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1298

“… mevzuat düzenlemelerinden; birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğunun kabul edileceği ve teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı, kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede ihale üzerine bırakılan istekli B…Ltd. Şti’nin ihalenin 1’inci kısmının 5 sıra nolu “Bey-Koop Ali Çebi Ortaokuluna 7 Öğrencinin 1 Araç İle 20 Km Den Taşınması” iş kaleminde miktarın 180 gün, teklif edilen birim fiyatın 133,00 TL olduğu, söz konusu iş kalemine ilişkin tutarın 133,00 x 180 = 23.940,00 TL olması gerekirken hatalı yazılarak 25.200,00 TL olarak yazıldığı, aynı kısmın 7 sıra nolu “Barbaros Hayrettin Paşa İlkokuluna 4 Öğrencinin 1 Araç İle 8,2 Km Den Taşınması” iş kaleminde miktarın 180 gün, teklif edilen birim fiyatın 135,00 TL olduğu, söz konusu iş kalemine ilişkin tutarın 135,00 x 180 = 24.300,00 TL olması gerekirken hatalı yazılarak 25.200,00 TL olarak yazıldığı, kısım toplamının da yine hatalı hesaplanan iş kalemleri tutarı (25.200,00 TL) üzerinden hesaplandığı,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi G… Limited Şirketi’nin ihalenin 1’inci kısmının 5 sıra nolu “Bey-Koop Ali Çebi Ortaokuluna 7 Öğrencinin 1 Araç İle 20 Km Den Taşınması” iş kaleminde miktarın 180 gün, teklif edilen birim fiyatın 170,00 TL olduğu, söz konusu iş kalemine ilişkin tutarın 170,00 x 180 = 30.600,00 TL olması gerekirken hatalı yazılarak 25.200,00 TL olarak yazıldığı aynı kısmın 7 sıra nolu “Barbaros Hayrettin Paşa İlkokuluna 4 Öğrencinin 1 Araç İle 8,2 Km Den Taşınması” iş kaleminde miktarın 180 gün, teklif edilen birim fiyatın 170,00 TL olduğu, söz konusu iş kalemine ilişkin tutarın 170 x 180 = 30.600,00 TL olması gerekirken hatalı yazılarak 25.200,00 TL olarak yazıldığı, kısım toplamının da yine hatalı hesaplanan iş kalemi tutarı (25.200,00 TL) üzerinden hesaplandığı, mevzuat hükümlerinden birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğunun kabul edileceği ve teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası ihalenin 1’inci kısmı yönünden yerinde görülmüştür.”