Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KISMİ TEKLİFE AÇIK İHALELER HK.

KARAR: KISMİ TEKLİFE AÇIK İHALELERDE İHALE HER BİR KISIM İÇİN AYRI AYRI YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMAK SURETİYLE SONUÇLANDIRILIR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1238

“… mevzuat hükümlerinden, kısmi teklife açık ihalelerde her kısmın ayrı bir ihale şeklinde dikkate alınacağı ve her bir kısım için ayrı ayrı yeterlik değerlendirilmesi yapılmak suretiyle sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır. Somut olayda, ihalenin 8,9,10 ve 13’üncü kısımlarında idarece tespit edilen hususlar çerçevesinde ilgili kısımların iptaline karar verildiği, her bir kısım için değerlendirmenin ilgili mevzuat gereği ayrı ayrı yapılması gerektiği, kısım bazında doküman ve yaklaşık maliyet hesaplamalarının farklılık arz edebileceğinden hareketle, ihalenin 8,9,10 ve 13’ncü kısımlarının iptal edilmiş olmasının, ihalenin iddiaya konu diğer kısımlarının da iptalini gerektirmeyeceği, başvuru sahibinin 8,9,10 ve 13’üncü kısımların iptal edildiğinden 3,4 ve 7’nci kısımların da iptal edilmesi gerektiği iddiasının dışında somut bir iddiasının da bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir.”