Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KURUL KARARLARININ GEREKTİRDİĞİ İŞLEMLER HK.

KARAR: İDARELER, HUKUKİ DURUMDA DEĞİŞİKLİK YARATAN KURUL KARARLARININ GEREKTİRDİĞİ İŞLEMLERİ İVEDİLİKLE YERİNE GETİRMEK ZORUNDADIR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-315

“Özetle, idarece 5 numaralı ihale komisyonu kararı alınmadan önce yapılması gerektiği belirtilen geçici teminat ve teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talebin Kamu İhale Kurulu’nun 22.12.2021 tarihli ve 2021/UY.II-2333 sayılı F…A.Ş. – D… Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki kararı üzerine 07.01.2022 tarihinde yapıldığı, söz konusu talep sonucunda 25.01.2022 tarihinde tebliğ edilen son ihale komisyonu kararı ile ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin F… A.Ş. -D…Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak belirlendiği görülmüştür.

 22.12.2021 tarihli ve 2021/UY.II-2333 sayılı Kurul kararında idarece belirlenen süreye uygun yeni bir geçici teminat mektubu veya teminat mektubu süre uzatım yazısının sunulmadığı gerekçe gösterilerek F… A.Ş. – D… Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verildiği, bunun üzerine idare tarafından “beşinci ihale komisyonu kararı alınmadan önce ekonomik açıdan en avantajlı bir ve ikinci teklif sahiplerine geçici teminat ve teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin yazının gönderilmediği” gerekçesiyle anılan iş ortaklığına yeniden geçici teminat ve teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin yazının tebliğ edildiği, ancak 22.12.2021 tarihli ve 2021/UY.II-2333 sayılı Kurul kararına konu itirazen şikayet başvurusu öncesinde başvuru sahibi tarafından aynı iddialar ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, beşinci ihale komisyonu kararı öncesinde gerçekleştirilmesi gerektiği tespit edilen eksiklik idare tarafından  ilgili şikayet başvurusu üzerine düzeltici işlem ile giderilebilecek iken, bu aşamada bu yönde bir işlem tesis edilmediği, söz konusu işlemin 22.12.2021 tarihli ve 2021/UY.II-2333 sayılı Kurul kararı sonrasında gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Gelinen aşamada, idarelerin hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu hususu dikkate alındığında idarece gerçekleştirilen işlemin ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”