Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KURULUN DÜZELTİCİ İŞLEM BELİRLEMESİ HK.

KARAR: KURUL, DÜZELTİCİ İŞLEM BELİRLENMESİNE KARAR VERDİKTEN SONRA İDARE BU KARARDAN ÖNCEKİ BİR SEBEBE DAYANARAK İHALEYİ İPTAL EDEMEZ.

KARAR NO : 2014/1078

KARAR TARİHİ : 13.10.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Ankara 10. İdare Mahkemesi)

…Bu durumda, ihalenin iptal edilme gerekçesinin Kamu İhale Kurulu’nun 20.11.2013 tarih ve 2013/UY.I-4361 sayılı kararı öncesinde de var olduğu, bu durumun ihale komisyonu ve idarenin ilgili personelinin bilgisi dahilinde olduğu, bahsi geçen hususların bilinmesine ve ihale sürecinin idarece devam ettirilmesine rağmen Kamu İhale Kurulu’nun20.11.2013 tarih ve 2013/UY.I-4361 sayılı düzeltici işlem kararı sonrasında ihalenin iptal edilmesinin Kamu İhale Kurulu kararının etkisiz hale getirilmesi anlamına geldiği, diğer taraftan iptal kararının Kamu İhale mevzuatının temel ilkelerinden olan eşit muamele, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını ilkelerine de aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.