Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALİ TEKLİF DOSYASI HK.

KARAR: MALİ TEKLİF DOSYASI KAPSAMINDA SUNULMASI ZORUNLU KILINAN MALİYET ÖZETİ TABLOSU, ÜCRETLERİN AÇILIMI VE İŞ KALEMLERİ AÇILIMI TABLOSU VE DİĞER KALEMLER TABLOSUNUN SUNULMAMASI DURUMUNDA TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-464

“Yapılan incelemede ulaşılan tespitler neticesinde, mali teklif dosyası kapsamında sunulması ihale dokümanı düzenlemesi ile zorunlu kılınan Maliyet Özeti Tablosu, Ücretlerin Açılımı ve İş Kalemleri Açılımı Tablosu ve Diğer Kalemler Tablosunun H…Ltd. Şti. tarafından sunulmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve idarece H… Ltd. Şti.nin teklifinin mali teklif değerlendirme sonucunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, mali teklif değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması nedeniyle 4734 sayılı Kanun’un 52’nci maddesinin son fıkrası uyarınca ihalenin yapılması mümkün bulunmayıp ihaleye ait İdari Şartname’nin 35.3’üncü maddesi uyarınca ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, mali teklif değerlendirme aşamasındaki 3 istekliden biri olan H… Ltd. Şti.nin mali teklif formlarını sunmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu durumda mali teklif değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin (2 isteklinin) kalması nedeniyle ihalenin iptali gerekmektedir.”