Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALZEMELİ YEMEK ALIMI İHALELERİ HK.

KARAR: MALZEMELİ YEMEK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEKNİK ŞARTNAMEDE ASGARİ İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜ DÜZENLEMESİ YAPILIR VE BU MENÜDE YER ALAN YEMEKLERİN İÇERİKLERİ İLE ÇİĞ GİRDİ MİKTARLARI BELİRTİLİR

KARAR NO : 2023/UH.II-219

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtileceği açıklamasına yer verildiği, bu kapsamda istekliler tarafından iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler ve işçilik giderlerinin dikkate alınarak açıklama yapılacağı anlaşılmıştır

 

İtirazen şikayete konu ihalede Teknik Şartname ekinde yer alan iki haftalık örnek yemek menüsü, iki haftalık örnek diyet yemek menüsü ve örnek kumanya menüsünün ve porsiyon malzeme ihtiyaç listesinin Teknik Şartname ekinde verildiği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddesi uyarınca malzemeli yemek alımı ihalelerinde isteklilerin idarece verilen iki haftalık örnek menüye göre açıklamalarını sunacakları anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından iki haftalık örnek yemek menünün ilk haftasında yer verilen öğün içeriğinde bulunan ilk beş günü için açıklama yapıldığı, örnek yemek menüsünde yer alan ikinci hafta öğün ve içeriğindeki girdilerin yapılan açıklamaya yansıtılmadığı, yine anılan istekli tarafından iki haftalık örnek diyet menüsüne ilişkin hiçbir açıklama yapılmadığı, örnek kumanya menüsünde yer verilen girdilere ilişin eksik açıklama yapıldığı (krem peynirin açıklanmaya yansıtılmadığı), istekliler tarafından örnek menüde yer alan ve açıklanması istenen tüm öğün ve girdilerin hesaplamalarına dahil etmesi gerektiği, bu çerçevede anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın idarece verilen örnek menülere ve mevzuata uygun olarak yapılmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, E… Yönetim Yem. Sos. Hiz. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”