Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALZEMELİ YEMEK HİZMET ALIMI İHALELERİ HK.

KARAR: MALZEMELİ YEMEK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEKNİK ŞARTNAMEDE ASGARİ İKİ HAFTALIK ÖRNEK MENÜ DÜZENLEMESİ YAPILIR VE BU MENÜDE YER ALAN YEMEKLERİN İÇERİKLERİ İLE ÇİĞ GİRDİ MİKTARLARI BELİRTİLİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1552

KARAR TARİHİ : 07.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İhale dokümanı incelendiğinde, Teknik Şartname’de her bir öğün için 30’ar günlük örnek menülerin düzenlendiği, ihale komisyonu tarafından 06.10.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ekinde iki haftalık örnek menüye yer verilmediği görüşmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 79.2.6’ncı maddesinde, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında ise sadece iki haftalık örnek yemek menüsünün isteklilere bildirilme zorunluluğunun bulunduğu, bu kapsamda istekliler tarafından sadece iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler ve işçilik giderleri dikkate alınarak açıklama yapılacağı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından Teknik Şartname’de her bir öğün için 30’ar günlük örnek menü düzenlemesi yapıldığı, bu haliyle kesinleşen ihale dokümanında yer alan Teknik Şartname’de her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79.2.6’ncı maddesine uygun olarak asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, aşırı düşük teklif sorgulama aşamasında iki haftalık örnek menü çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmediği, idarece bahsi geçen şekilde yapılan açıklama talebinin yukarıda yer verilen Tebliğ maddesine uygun olmadığı, aktarılan Tebliğ maddesi dikkate alındığında isteklilerin sadece iki haftalık örnek menü üzerinden açıklama yapması gerektiği, dolayısıyla idare tarafından iki haftalık örnek menünün açık bir şekilde belirlenerek Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”