Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALZEMELİ YEMEK HİZMET ALIMI İŞLERİ HK.

KARAR: KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YATAKLI TEDAVİ KURUM VE KURULUŞLARINDA MALZEMELİ YEMEK ÜRETME, SUNMA VE SERVİS SONRASI HİZMET ALIMI İŞLERİNİN BENZER İŞ OLARAK TANIMLANMASI MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1094

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde benzer işin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

 

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesindeki tanım incelendiğinde, kamu veya özel sektörde yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarında malzemeli yemek üretme, sunma ve servis sonrası hizmet alımı işlerinin benzer iş olarak tanımladığı görülmektedir. İhale konusu malzemeli yemek hizmeti alımının Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastanelerde gerçekleştirileceği, hastane yemek alımlarında hizmetin sunulacağı kişiler, servis, yemek grupları ve niteliklerinin özellik arz ettiği, diğer yandan servis sonrası temizlik, dezenfeksiyon vb. işlemlerin de diğer yemek hizmet alımlarından farklı olduğu, idarenin şikayet başvurusuna vermiş olduğu cevapta Covid-19 salgında yaşanılan deneyimler çerçevesinde söz konusu düzenlemenin yapıldığı bununla birlikte benzer iş tanımında özel sektörde gerçekleştirilen işlerin de tanıma dahil edildiği anlaşıldığından, benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.”