Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMI HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ “HER TÜRLÜ YEMEK PİŞİRME VE SERVİS İŞLERİ VE LOKANTA İŞLETMECİLİĞİ” ŞEKLİNDEKİ BENZER İŞ TANIMINA UYAR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-144

“…, ihale konusu işin yaklaşık maliyet hesabı ve ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi niteliği taşıdığı; İdari Şartname’de benzer işin “Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü yemek pişirme ve servis işleri ve lokanta işletmeciliği” şeklinde belirlendiği; ihale üzerine bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmenin personel çalıştırılmasını da kapsamakla birlikte malzemeli yemek hizmet alımına ilişkin olması nedeniyle personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliği taşıdığı; ancak idarece “her türlü yemek pişirme” ibaresi ile yapılan benzer iş belirlemesinin personel çalıştırmaya dayalı olan ve dayalı olmayan ayrımını içermediği; mevzuatta benzer işin, “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler” olarak tanımlandığı da dikkate alındığında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan malzemeli yemek hizmeti alımı işinin “her türlü yemek pişirme ve servis işleri ve lokanta işletmeciliği” şeklindeki benzer iş tanımına uymadığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”