Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ HK.

KARAR: YAPIM, ONARIM VE MALZEME TEMİNİ İŞLERİ HİZMET İŞLERİYLE BİR ARADA İHALE EDİLEBİLİRKEN MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMI İLE BÜRO-KIRTASİYE ARAÇ GEREÇ TEMİNİ, TEK BİR İHALE ALTINDA BİRLEŞTİRİLEREK İHALE EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.I-30

“… İhale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri bir arada değerlendirildiğinde bahse konu hizmetin parçalarının birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ve hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla bahse konu unsurların aynı ihaleye konu edildiği dikkate alındığında, yapıma ilişkin bakım onarım ve malzeme temini işlerinin hizmet işleriyle bir arada ihale edilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olmadığı değerlendirilmekle birlikte ihale konusu iş kapsamında yer alan malzemeli yemek hizmeti alımı ile büro-kırtasiye araç gereç temini kalemlerinin ayrı bir ihale konusu olabilecek nitelikte ve büyüklükte olduğu değerlendirildiğinden söz konusu işlerin tek bir ihale altında birleştirilerek ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde görülmüştür…”