Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMLARI HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIMLARINDA TÜİK TARAFINDAN YAYIMLANAN ENDEKS TABLOSUNUN “GIDA ÜRÜNLERİ” SÜTUNUNDAKİ SAYI VEYA BU ENDEKSİN ALT ENDEKSLERİNDE BELİRTİLEN SAYILARDAN UYGUN BİRİNE VEYA BİRKAÇINA YER VERİLMEMESİ VE FİYAT FARKI ENDEKSLERİNE YÖNELİK BİR BELİRLEME YAPILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN İPTALİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1248

 “… 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde, Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesinin zorunlu olduğu, idarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıların esas alınacağı, ancak malzemeli yemek hizmeti alımlarında Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birinin veya birkaçının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda söz konusu ihalede idare tarafından malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmediği fiyat farkı endekslerine yönelik bir belirleme yapılmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu anlaşılmış ve bu gerekçeyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”