Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MALZEMELİ VE MALZEMESİZ YEMEK HİZMETLERİ HK.

KARAR: MALZEMELİ VE MALZEMESİZ YEMEK HİZMETLERİNİN NİTELİK VE GERÇEKLEŞTİRİLME USULÜ BAKIMINDAN BENZERLİK GÖSTERDİĞİ KABUL EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-494

Benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği, malzemeli yemek hizmetinin “ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı giderler”den oluştuğu ve malzeme tedarik edilmesinin işin esaslı unsurlarından biri olduğu, malzemesiz yemek hizmetinin ise sadece işçilikten ibaret olduğu hususları dikkate alındığında, malzemeli ve malzemesiz yemek hizmetlerinin nitelik ve gerçekleştirilme usulü bakımından benzerlik gösterdiğinin kabul edilemeyeceği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”