Hakkakul Logo Beyaz

MEDİKAL MALZEMELERİN TESLİM SÜRESİNİN 30 TAKVİM GÜNÜ OLARAK BELİRLENMESİNDE HERHANGİ BİR AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UM.II-847

“… mevzuat hükmünde idarelerin Kanun kapsamında yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğuna yer verilmiştir.

 

İhale dokümanında yer verilen düzenlemelere göre ihalenin 1’inci kısmı kapsamında alınacak malzemelerin teslim süresinin 30 takvim günü olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, kamu ihale mevzuatında teslim süresine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, medikal malzemelerin tesliminin 30 gün içerisinde yapılacağı şeklindeki düzenlemenin idarenin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olduğu, bu doğrultuda şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında ürünlerin teslimi için verilen sürenin ürün temini açısından yeterli olduğunun ürün tespiti ve piyasa fiyat araştırması yapıldığı sırada tespit edilmiş olduğunun belirtildiği, dolayısıyla teslim süresinin 30 takvim günü olarak belirlenmesinde herhangi bir aykırılık olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”