Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MESLEKİ VE TEKNİK YÜKÜMLÜLÜKLER HK.

KARAR: SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ AŞAMASINDA İŞİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLDUĞU ÖNGÖRÜLEN MESLEKİ VE TEKNİK YÜKÜMLÜLÜKLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALIR

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-475

“… ihale doküman düzenlemelerinden Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlanan yemeklerin TSE 13075 Gıda Taşıma Araçları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine haiz 1 (bir) adet on yaşını doldurmamış araç ile termostatik kaplarda, uygun ısıda, yemeklerin lezzet ve görünüşünü korur şekilde taşınacağı ve servis edileceğiaracın yemek taşınan bölümünde, yemek haricinde bir şey taşınamayacağı, aracın yakıt, tamir, bakım, arıza vb. giderlerinin yükleniciye ait olduğu, araç arıza vb. sebeplerden dolayı hizmet veremediğinde yüklenicinin aksaklık giderilene kadar, yemek taşıma hizmetini aksatmayacak şekilde benzer özellikte aracı temin etmekle yükümlü olduğu, taşıma esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan firmanın sorumlu olduğu, yükleniciye ait aracın TSE 13075 belgesi ya da kiralama yoluyla temin edilecekse de yine TSE 13075 belgeli olmak kaydıyla yapılan noter tasdikli kira kontratının yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra idareye teslim edileceği anlaşılmaktadır

 

Sonuç olarak, ihale konusu iş kapsamında hazırlanan yemeklerin taşınmasında kullanılacak araçların TSE 13075 belgesine haiz olması gerektiği, araçların kiralama yoluyla temin edilmesi halinde ise anılan belgeye sahip olma koşulunun yanı sıra noter tasdikli kira kontratının sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici tarafından idareye teslim edilmesi gerektiğinin düzenlendiği, istenilen belgenin İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, Yönetmelik’in “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde yer alan sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerin Teknik Şartname’de yer alacağı hükmü dikkate alındığında mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”