Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ARAÇLAR İÇİN MODEL YILI SINIRLAMALARI HK.

KARAR: ARAÇLAR İÇİN GETİRİLEN MODEL YILI SINIRLAMALARI İDARENİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TAKDİR YETKİSİ KAPSAMINDADIR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1232

“İhale doküman düzenlemeleri ile araçlar için istenilen şartların belirlenmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun beşinci maddesinde yer alan temel ilkelere uyulmasına ilişkin olarak idarenin yükümlülüklerinin bulunduğu ve ihtiyacı olan hususların tespitinde de belli bir serbestiye sahip olduğu, yetkinin sınırının da rekabet ve fırsat eşitliğinin sağlanması olduğu açıktır.

 

Her üç kısımda yer alan araçlar için asgari 2008 ila 2012 model olma şartının getirildiği, diğer bir deyişle işte çalıştırılması öngörülen en yeni model aracın en fazla 10 yaşında olması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı görülmüş, idarece araçlar için getirilen model yılı sınırlamalarının idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında yer aldığı sonucuna varılmıştır.”