Hakkakul Logo Beyaz

MODEL YILI YENİ OLMAYAN ARAÇLAR HK.

KARAR: EKONOMİK OLMASI DURUMUNDA MODEL YILI YENİ OLMAYAN ARAÇLARA ÖNCELİK VERİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-39

“… Cumhurbaşkanlığı Genelgesi maddesi gereği, araçların taşıtların kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilmesinin istenildiği ancak bu hususun açık bir model yılı ile ya da eski model yılı araçlar ile sağlanması zorunluluğuna dair bir hususun belirtilmediği, diğer taraftan asgari model yılı şartına ilişkin hususların binek ve station wagon cinsi taşıtlar açısından düzenlendiği, bu kapsamda ise ekonomik olması durumunda binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara model yılı yeni araçlar yerine öncelik verilebileceğinin ifade edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”