Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN TEKLİFE YANSITILMAMASI HK.

KARAR: ARACIN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN DAHA ÖNCE ÖDENMESİ SEBEBİYLE TEKLİFE YANSITILMAMASI VE DEMİRBAŞ LİSTESİNDE BELİRTİLMESE BİLE NİTELİĞİ GEREĞİ ÖYLE OLAN BİR EKİPMAN İÇİN AMORTİSMAN AYRILMASI HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ.

KARAR NO : 2015/564

KARAR TARİHİ : 31.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Ankara 9. İdare Mahkemesi)

Olayda, yemek taşıma işinde kullanılması düşünülen aracın, davacı şirketin ihale konusu iş dışında diğer faaliyet alanlarında kullandığı ve bu nedenle zaten motorlu taşıtlar vergisi ödenmiş bir araç olduğu, kaldı ki motorlu taşıtlar vergisinin miktar olarak önemli bir maliyet bileşeni oluşturmadığı, bu nedenle anılan verginin teklife yansıtılmamasından dolayı teklifin aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği, öte yandan, yemeğin konulacağı thermobox kaplara ait demirbaş kaydı sunulmamış ise de söz konusu ekipmanın niteliği gereği demirbaş sayıldığı ve kullanım süresiyle orantılı olarak amortismana tabi olduğu kuşkusuz olduğundan, anılan malzeme için amortisman ayrılmasında da hukuka aykırılık bulunmadığı, ayrıca aşırı düşük sayılan her iki maliyet kalemindeki tutar farkı dikkate alındığında teklif sıralamasında herhangi bir değişikliğin olmadığı, sonuç olarak davacının bu iki maliyet kalemine ilişkin açıklamasının yeterli ve mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.