Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MUHTARLARIN İHALEYE KATILMASI HK.

KARAR: MUHTARLARIN İHALEYE KATILAMAYACAĞINA VEYA KATILMASI DURUMUNDA BU KİŞİLERİN İHALE DIŞI BIRAKILACAĞINA İLİŞKİN BİR HÜKÜM YOKTUR

KARAR NO : 2023/UH.II-134

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO :10

4734 sayılı Kanun’un bahse konu maddesinde ihale dışı bırakılma durumlarının sayma yöntemi ile hüküm altına alındığı, bahse konu durumlar arasında anılan Kanun’un 11’inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan ile aynı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin de değerlendirme dışı bırakılacağının yer aldığı görülmüş olup4734 sayılı Kanun’un ile mevzuatın uygulanmasına yönelik çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemelerinde, muhtarların ihaleye katılamayacağına veya katılması durumunda bu kişilerin ihale dışı bırakılacağına ilişkin bir hükme yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin muhtar olması nedeniyle kamu görevi ifa ettiği, bu kapsamda ticari faaliyette bulunmasının ilgili mevzuata göre yasaklanmış olduğu iddia edilmişse de, 4734 sayılı Kanun ile uygulamaya yönelik çıkartılan ikincil düzeydeki mevzuat düzenlemelerinde, muhtarların ihaleye katılamayacağına veya katılması durumunda bu kişilerin ihale dışı bırakılacağına ilişkin bir hükmün yer almadığı, bu bağlamda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”