Hakkakul Logo Beyaz

NAKİT OLARAK YATIRILAN TEMİNATLAR HK.

KARAR: NAKİT YATIRILAN TEMİNATLAR İÇİN HERHANGİ BİR BELGENİN TARATILARAK TEKLİF EKİNDE EKAP ÜZERİNDEN İDAREYE GÖNDERİLMESİ ŞEKLİNDE BİR USUL YOKTUR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-67

“… Başvuruya konu ihalede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda, elektronik geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasına yer verebilecekleri gibi nakit yatırılan teminatlar için teminatın YİKOB (TR59…) hesabına yatırıldığına ilişkin bilgilere de yer verebilecekleri, nakit yatırılan teminatlar için herhangi bir belgenin taratılarak teklif ekinde idareye gönderilmesi şeklinde bir usul bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından EKAP üzerinden sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde “Teminata İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünün “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” başlıklı kısmının doldurulduğu ve 19.000,00 TL teminatın idarenin hesabına yatırıldığında ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edilmiş olup idarece teminatın taratılarak e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmediği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibi tarafından teminatın idare hesaplarına yatırıldığına ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin teyit edilerek, teminatın yatırıldığının tespit edilmesi halinde teklifin geçerli kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır…”