Hakkakul Logo Beyaz

NUMUNE DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA İSTEKLİNİN BULUNMAMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UM.II-582

“… mevzuat hükümleri uyarınca tekliflerin ayrıntılı değerlendirmesine ilişkin işlemlerin bir parçası olan numune değerlendirme işlemlerinin isteklilerin katılımı ile gerçekleştirilmesini zorunlu kılan bir hükmün bulunmadığı ve ihale dokümanında bu hususa ilişkin düzenleme yapılmadığı ayrıca alıma konu ürünlerin kedi köpek maması ile kanatlı ve balık yemi olduğu ve idarece gerçekleştirilen işlemin bir demonstrasyon değil, numune değerlendirme işlemi olduğu dikkate alındığında, numune değerlendirme aşamasında anılan isteklinin bulunmamasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.”