Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

NUMUNE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI HK.

KARAR: NUMUNE DEĞERLENDİRME TUTANAĞINDA ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE VEYA TEKNİK ŞARTNAMENİN HANGİ MADDELERİNE UYGUN BULUNMADIĞINA YÖNELİK GEREKÇELER BELİRTİLMELİ VE NUMUNE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI İLE İHALE KOMİSYONU KARARI ARASINDA UYUMSUZLUK BULUNMAMALIDIR

KARAR TARİHİ: 15.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-719

“… yapılan tespitler doğrultusunda, numune değerlendirmesine esas belgeler üzerinden yapılan itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirmesi işlemi sonucunda yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmadığı, alıma konu ürünlerin değerlendirilmesine yönelik esas teşkil edecek temel parametrenin numune değerlendirmesi işlemi olduğu, ihalenin itirazen şikayete konu 1. ve 3. kısımları yönünden başvuru sahibi tarafından teklif edilen numunelerin Teknik Şartname’ye uygun bulunmama gerekçelerinin tutanağa bağlandığı ve ihale komisyonu üyesi tarafından imzalandığı anlaşılmış olup, numune değerlendirmesi işlemlerinin mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

 

İtirazen şikayete konu 2. kısım yönünden yapılan numune değerlendirmesi işlemi değerlendirildiğinde ise, numune değerlendirme tutanağında ürünlerin Teknik Şartname’ye veya Teknik Şartname’nin hangi maddelerine uygun bulunmadığına yönelik gerekçelerinin belirtilmediği ve numune değerlendirme tutanağı ile ihale komisyonu kararı arasında uyumsuzluk bulunduğu anlaşılmış olup, numune değerlendirilmesi işleminin mevzuata uygun olarak yapılmadığı sonucuna varılmıştır.”