Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

NUMUNENİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN BİR ÖZELLİĞİ KARŞILAMADIĞI TESPİT EDİLEN NUMUNENİN SÖZ KONUSU ÖZELLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMEDE TARİF EDİLMEYEN BİR YÖNTEMLE KARŞILAR NİTELİKTE OLMASI, NUMUNENİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1275

“Teknik şartnameye uygunluk raporu ve idarece verilen cevap birlikte değerlendirildiğinde sunulan numunenin üst alın bandının bulunması şartını sağlamadığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan anılan özelliği sağlamasa da bu durumun sunulan numunenin teknik şartnameye uygunluğuna halel getirmeyeceği ve idarenin ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından Teknik Şartname’de yer alan bir özelliği (üst alın bandı bulunması şartı) karşılamadığı tespit edilen numunenin, anılan özelliği Teknik Şartname’de tarif edilmeyen bir yöntemle karşılar nitelikte olması, numunenin Teknik Şartname’ye uygun olduğu anlamına gelemeyeceği değerlendirildiğinden ihalenin E…. Ltd. Şti. üzerine bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”