Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ HK.

KARAR: “ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ” İŞİ BENZER İŞ OLARAK “ARAÇ KİRALAMA” İŞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-150

“… M…  G… tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin öğrenci taşıma işine ilişkin olduğu ve bu iş kapsamında belirli yerleşim yerlerinden okul merkezlerine taşımacılık işinin yapıldığı, dolayısıyla araçların kullanım hakkının idarenin aldığı hizmet haricinde belgeye konu işin yüklenicisine ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan istekli tarafından sunulan “öğrenci taşıma hizmeti” işine ilişkin iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer iş olan “araç kiralama” iş tanımı kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.”