Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALELERİNDE KISMİ TEKLİF HK.

KARAR: TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİM KAPSAMINDA YAPILAN VE NİTELİĞİ GEREĞİ HER YIL SÜREKLİLİK ARZ EDECEK VE SAYICA FAZLA ARAÇ GEREKTİREN ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALELERİNDE KISMİ TEKLİFE İMKÂN VERİLMEMESİ, İHALELERDE İSTENEN REKABET ORTAMININ OLUŞMASINA VE KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINA ENGEL OLUŞTURABİLİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1086

“… kamu ihale mevzuatında idarelerin hizmet alımı ihalelerini kısmi teklife açmalarının zorunlu olduğuna veya hangi durumlarda ihalenin kısmi teklife açılması veya kısmi teklife açılacaksa kısım sayısının ne olması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, taşıma yoluyla eğitim kapsamında yapılan ve niteliği gereği her yıl süreklilik arz edecek ve sayıca fazla araç gerektiren ihale konusu iş gibi öğrenci taşıma ihalelerinde kısmi teklife imkân verilmemesinin, ihalelerde istenen rekabet ortamının oluşmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına engel oluşturabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, ihaledeki kısım sayısının belirlenmesi noktasında idarelerin takdir yetkisi bulunmakta, ihalenin kaç kısımda yapılacağına ilişkin takdir yetkisinin ise işin niteliği ve Kanun’un temel ilkeleri dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Buradan hareketle şikâyete konu 5038 ortaöğretim öğrencisinin 25 taşıma merkezi okullara 485 araçla 180 iş günü taşınması işinde ihale konusu işin niteliği, iş kapsamında çalıştırılacak araç sayısı ve taşıma merkezlerinin çokluğu, ihalede 12 doküman indirildiği, ihalede 4 kısma sırasıyla 5, 3, 3 ve 4 teklif verildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihalede yer alan taşıma merkezleri dikkate alınarak kısımlara ayrılmasına imkân bulunduğu, söz konusu ihalenin 4 kısım halinde yapılmasının ihaleye katılımı ve rekabeti engellemediği, diğer taraftan başvuru sahibince hangi açıdan avantajlı güzergahların tek kısımda toplandığı ve bu kısım ve güzergahların neler olduğunun itirazen şikayet başvurusunda açıklanmadığı, dolayısıyla bahse konu işin anılan Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkelere uygun yapıldığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”