Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ OLAN HUSUSLAR HK.

KARAR: İDARECE ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ OLARAK BELİRLENEN HUSUSLARA UYGUN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI YAPMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN REDDEDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-776

“Başvuru sahibinin işçilik maliyetine ilişkin olarak yapılan açıklamalarda araçlarda çalıştırılacak rehber personelin tam zamanlı olarak görev yapacağı, söz konusu personel için İdari Şartname düzenlemeleri gereğince fiyat farkı ödenmeyeceği, dolayısıyla bu personel için 2022 ve 2023 yılları için artış görülmesi gerekirken öngörülmediği iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde;

 

İdarece açıklanması istenen önemli teklif bileşeni personel maliyetine olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sadece araçlarda çalıştırılacak şoförlere yönelik açıklama yapıldığı, ancak idarece araçlarda çalıştırılması öngörülerek İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderler arasında sayılan, diğer bir anlatımla ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca personel maliyetini oluşturan bileşenlerden biri olan rehber personelin işçilik maliyetine ilişkin olarak herhangi bir açıklamanın sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına yönelik olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen T… P… markalı Teknik Şartname’de belirlenen motor gücü kapasitesini sağlamadığı, anılan istekli tarafından 13+1, 16+1, 19+1 koltuk kapasiteli araçların periyodik bakım onarım maliyetine ilişkin olarak sunulan fiyat tekliflerinde yer alan meslek mensubu ibaresinde belirtilen tutanak sayılarının anılan fiyat tekliflerinin ekinde yer verilen satış tutarı tespit tutanaklarının sayıları ile uyumlu olmadığı, 29+1 ve 46+1 koltuk kapasiteli araçlar için sunulan fiyat tekliflerinin ekinde yer alan satış tutarı tespit tutanaklarının fatura bilgileri tablolarında belirtilen faturanın tarihinin geçici vergi beyanname dönemine uygun olmadığı ve idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen personel maliyeti kapsamında açıklanması gereken rehber personelin işçilik maliyetine ilişkin olarak herhangi bir açıklamanın sunulmadığı anlaşıldığından, G…-E… Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı ve teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”