Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİNİN AÇIKLANMASI HK.

KARAR: İDARECE ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ OLARAK BELİRLENEN YAKIT GİDERİ İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİ TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK AÇIKLANMADIĞINDAN TEKLİF REDDEDİLMELİDİR

KARAR NO : 2022/UH.I-1342

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“Başvuru sahibinin akaryakıt maliyetine yönelik iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Başvuru konusu ihalede idarece teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında yalnızca araçlara ilişkin yakıt giderinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği,

Anılan istekli tarafından yakıt giderine ilişkin olarak, ihale konusu işte çalışacak olan iki adet aracın kiralama bedeline yakıt gideri dahil edilerek üçüncü kişiden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, bunun dışında yakıt giderinin açıklanmasına ilişkin herhangi bir bilgi veya belge sunulmadığı,

Ayrıca yakıt giderinin tevsikine yönelik olarak mevzuatta düzenlenen Tebliğ’in 79.2.7. maddesinde yer alan “İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez…” şeklindeki açıklamasına uygun olup olmadığı ile ilgili de bir belgelendirme yapılmadığı,

Sunulan açıklamada yakıt giderine ilişkin ayrı bir bedel/miktar/tutar vb. bilgi bulunmadığından bu haliyle açıklamanın aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili Tebliğ hükümlerine uygunluk denetiminin yapılamayacağı anlaşıldığından, idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen yakıt giderinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından mevzuata uygun olarak açıklanmadığı değerlendirilmiş ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli E…A.Ş.ye ait teklifin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”