Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN BELİRTİLMESİ HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERE YÖNELİK AÇIKLAMA İSTENİLMESİNE İLİŞKİN YAZIDA İSTEKLİLERİN YAPACAKLARI AÇIKLAMALARA ESAS OLACAK ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-496

“Şikâyete konu ihalede, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında “İhale Komisyonumuzca; kova temizliği ücretleri teklifte önemli bileşenlerinizin ana kalemi olarak belirlenmiştir.” ifadelerine yer verilerek ihale konusu iş olan kova temizliğinin tamamına ilişkin açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan K… Limited Şirketi tarafından ise araç ve personele ilişkin açıklama sunulduğu tespit edilmiştir.

mevzuatın ilgili maddelerinde açıkça aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmasına karşın idare tarafından teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliye gönderdiği aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazıda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenleri belirtmediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının ihale dokümanında yer alan teklif bileşenleri içerisinden önemli teklif bileşenlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmek suretiyle yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”