Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİ HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERE YÖNELİK AÇIKLAMA İSTENMESİNE İLİŞKİN YAZIDA ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİ HİÇBİR TEREDDÜDE MAHAL BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRTİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-433

“… mevzuat hükümleri uyarınca idarece teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden aşırı düşük tekliflerine yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu itibarla aşırı düşük teklif açıklamasının sağlıklı yapılabilmesi ve tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilebilmesi için idarece ihale dokümanında yer alan ve teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen teklif bileşenleri içerisinden önemli teklif bileşenlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmek suretiyle ihalenin şikayete konu edilen 4,5,6 ve 7’nci kısımlarında sınır değerin altında teklif sunan B… Ltd. Şti. ile E…Ltd. Şti.nin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilmek suretiyle ihalenin 4,5,6 ve 7’nci kısımlarında ihale üzerinde bırakılan E… Ltd. Şti ile aynı kısımlarda yine teklifi sınır değerin altında olan B…Ltd. Şti.nin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”