Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİ HK.

KARAR: İSTEKLİLERE GÖNDERİLEN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA İSTEME YAZILARINDA ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN NELER OLDUĞUNUN AYRINTILI OLARAK VE NET BİR ŞEKİLDE DÜZENLENMEMESİ HALİNDE İSTEKLİLER AÇISINDAN OBJEKTİF BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1502

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“Yapılan incelemede, ihale komisyonu tarafından teklifi aşırı düşük teklif olarak tespit edilen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazılarında önemli teklif bileşenlerinin neler olduğunun ayrıntılı olarak ve net bir şekilde düzenlenmediği, söz konusu yazı dikkate alındığında teklifi aşırı düşük olan istekliler ve itirazen şikâyet başvuru sahibi isteklinin dilekçesindeki iddialar açısından objektif bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.

 

İhale komisyonu tarafından bahse konu ihalede önemli teklif bileşenleri ayrıntılı olarak ve net bir şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sahibi üç istekliden (V… Ltd. Şti. İş Ortaklığı, A… S… Ltd. Şti. – K… Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve A… Ltd. Şti. – B… Ltd. Şti. – Ö… Ltd. Şti. – H… D… İş Ortaklığı) tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonu tarafından bahse konu ihalede önemli teklif bileşenleri ayrıntılı olarak ve net bir şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sahibi üç istekliden tekrar aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”