Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖRNEK YEMEK MENÜLERİ HK.

KARAR: ÖRNEK YEMEK MENÜLERİNDE TEK BİR MARKAYA YÖNELİK BELİRLEME YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-341

“Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde; Teknik Şartname ekinde yer alan örnek menülerde karper peynire yer verilmediği, ancak Teknik Şartname’nin “Yemek Yapım İşinde Tüketilecek Her türlü Erzakın Evsafı ve Özellikleri” bölümünde “Karper/Gravyer/Krem Peynir” ifadesinin, “Kahvaltı ve Yemek Tanımları, Miktarları, Saatleri ve Diğer Hususlar” bölümünde “Karper/üçgen/kremPeynir” ve “Karper/Gravyer/Krem Peynir” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; Teknik Şartname’de yer alan örnek yemek menülerinde başvuru sahibinin iddia ettiği üzere karper peynir adlı bir ürünün yer almadığı, yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemelerinde ise ürünlerin marka isimleriyle bağdaşması sonucunda böyle bir ifadenin kullanıldığı, alternatiflerin belirtildiği, tek bir markaya yönelik belirleme yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.”