Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖRNEK YEMEK MENÜSÜ HK.

KARAR: ÖRNEK YEMEK MENÜSÜNDE YER ALDIĞI HALDE YEMEKLERİN İÇERİK VE MALZEME MİKTARLARI İLE GRAMAJ BİLGİLERİNİN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI İSTEKLİLERİN İHALEDE SAĞLIKLI ŞEKİLDE TEKLİF OLUŞTURMALARINI ENGELLER

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1183

“Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, yemek hizmeti alım ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, yemeklere ilişkin toplam öğün sayısı ve bu öğünlerde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının açık bir şekilde belirtilmesi gerektiği, istekliler tarafından Teknik Şartname’ye uygun yemek listesi ve gramajlara göre maliyetlerin belirlenip teklif fiyata dâhil edileceği ve isteklilerin tekliflerini hazırlayacağı,  … Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtileceği açıklanmış olup, örnek menülerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerin kullanacağı çiğ girdi ve miktarlarının aynı olmasının amaçlandığı, şikayet konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenileceği dikkate alındığında incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin belirttiği “zeytinyağlı barbunya”, “mevsim türlü”, “kabak musakka”, “karışık turşu”, “kemalpaşa” ve “turşu” ile ilgili olarak söz konusu yemeklerin örnek yemek menüsünde yer aldığı, ancak içerik ve malzeme miktarları ile gramaj bilgilerinin idare tarafından belirtilmemiş olduğu, bu durumun isteklilerin ihalede sağlıklı şekilde teklif oluşturmalarını engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.”