Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ORTAKLIK İLİŞKİSİ BULUNAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ HK.

KARAR: ARALARINDA ORTAKLIK İLİŞKİSİ BULUNAN İSTEKLİLERİN AYNI İHALEYE TEKLİF VERMESİ BİRBİRLERİNE AİT TEKLİF BİLGİLERİNDEN HABERDAR OLABİLECEKLERİ YÖNÜNDE KUVVETLİ KARİNE OLUŞTURUR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-423

“www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan T… Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen I… A.Ş.nin ortaklık ilişkisinin bulunduğu ve bu durumun isteklilerce irade birliği içinde hareket edildiği ve birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri yönünde kuvvetli karine oluşturmaya yeterli olduğu;

Anılan Kanun’un 17’nci maddesinin (b) ve (d) bendinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında söz konusu isteklilerin birbirilerinin teklifleri hakkında bilgi sahibi olacağı ve rekabet ilkesini zedeleyeceğine dair kuvvetli karine oluştuğu, idarece söz konusu isteklilere ait tekliflerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (j) bendi gereğince yasak fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”