Hakkakul Logo Beyaz

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE HK.

KARAR: PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALEDE ŞİKÂYETE KONU İŞLEM VEYA EYLEMLERİN FARKINA VARILDIĞ TARİHİ İZLEYEN 5 GÜN İÇİNDE İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNULABİLİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-62

“… Başvuruya konu ihalede ihale tarihi itibariyle yaklaşık maliyet tutarı hakkında bilgi sahibi olunduğundan ihalenin Kanun’un 21’inci maddesinin b bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesi çerçevesinde söz konusu tutarın öğrenildiği tarihi takip eden 5 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin 14.12.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, yaklaşık maliyet tutarının başvuru sahibi tarafından 14.12.2021 tarihinde öğrenildiği, dolayısıyla bu tarihi izleyen 5 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Fakat şikâyetçi tarafından 14.12.2021 tarihini takip eden 5 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmayıp bu süre geçtikten sonra 22.12.2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı/varılması gereken 14.12.2021 tarihini izleyen beş gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.12.2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından iddianın süre yönünden reddi gerekmektedir…”