Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE HK.

KARAR: PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALEDE İSTEKLİLERDEN BİR KEZ İLK FİYAT TEKLİFLERİNİ AŞMAMAK VE İHALE KARARINA ESAS OLMAK ÜZERE SON YAZILI FİYAT TEKLİFLERİNİ VERMELERİNİN İSTENİLMESİNİN ARDINDAN BİR KEZ DAHA SON YAZILI FİYAT TEKLİFLERİNİ VERMELERİNİN TALEP EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-871

“… mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermelerinin istenileceği, ihale komisyonunun son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alacağı ve son teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyetinin hazır bulunanlara açıklanarak tutanağa bağlanacağı, son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifinin, son teklifleri olarak kabul edileceği ve teklifler değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı anlaşılmakta olup idarece gerçekleştirilen işlemlerin mevzuatta öngörülen doğrultuda gerçekleştirilmediği, T… Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu ikinci teklif zarfında D…Ltd. Şti.nin teklif mektubunun sunulması durumunun tekliflerin alınması aşamasında tespit edilerek kayıt altına alınmadığı ve hazır bulunanlara açıklanmadığı, isteklilerden bir kez ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermelerinin istenilmesinin ardından mevzuata aykırı şekilde isteklilerden bir kez daha son yazılı fiyat tekliflerini vermelerinin talep edildiği, dolayısıyla ihale sürecinin mevzuata aykırı olarak yürütüldüğü görülmüştür”