Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PAZARLIK USULÜYLE YAPILAN İHALELER HK.

KARAR: PAZARLIK USULÜYLE YAPILAN İHALELER BAKIMINDAN ŞİKAYETE KONU İDDİANIN FARKINA VARILMASI GEREKEN TARİH SON YAZILI FİYAT TEKLİFLERİNİN VERİLDİĞİ OTURUMDA YAKLAŞIK MALİYETİN AÇIKLANMASI TARİHİDİR VE BU HUSUSA YÖNELİK BAŞVURU TAKİP EDEN 5 GÜN İÇİNDE YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-923

“Başvuru sahibinin iddialarının; yaklaşık maliyetin tekrar kontrol edilmesi gerektiği, bahse konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olduğundan sınır değer hesabı yapılırken idarece eklenen kar düşülerek sınır değer rakamının tespit edilmesi ve belirlenen sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği yönündeki iddiaların yaklaşık maliyete ilişkin olduğu, dolayısıyla şikayete konu iddianın farkına varılması gereken tarihinin pazarlık usulüyle yapılan ihaleler bakımından son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyetin açıklanması tarihi olduğu, anılan ihalede 23.05.2022 tarihinde son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği, bu hususa yönelik başvurunun takip eden 5 gün içinde 30.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerektiği, ancak başvuru sahibinin bu süre geçtikten sonra 08.06.2022 tarihinde idareye EKAP üzerinden idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”