Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLER HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLERDE SÖZLEŞME KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞINA İLİŞKİN SGK İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ VE İDARECE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELER DE SUNULUR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-292

“… başvuru sahibi tarafından “sonuç karşılığı laboratuvar hizmetleri” işine ilişkin 600.000,00 TL bedelli sözleşme ve ekinde buna ilişkin faturaların sunulduğu, sunulan sözleşme konusunun benzer işe uygun olduğu, 600.000,00 TL’lik sözleşme bedelinin anılan istekli tarafından ihale dokümanında sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı (82.815.08 x0,25=20.703,77 TL) sözleşme ekinde yer alan damga vergisi alındısında anılan isteklinin vergi kimlik numarası ile T.C. kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı, belge üzerinde açıklamalar kısmında Özel C… Hastanesi hizmet alımı sözleşme damga vergisi ifadesinin yer aldığı, Özel C… Hastanesi’nin internet sitesi üzerinden yapılan incelemede, şirket unvanının Özel D…A.Ş. olduğu bilgisine ulaşıldığı, bu unvanın sözleşmede belirtilen unvanla aynı olduğu, damga vergisi alındısında hesaplanan tutarın, sunulan sözleşmede yer alan bedel üzerinden alınması gereken damga vergisi tutarına karşılık geldiği (600.000,00 TL X 0,00948= 5.688,00 TL) bu anlamda sunulan belgelerde mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirilmiş olmakla birlikte, … Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer alan, personel çalıştırılan işlerde sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulacağına yönelik hüküm dikkate alındığında,  bahsi geçen sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı ancak buna ilişkin belgelerin sözleşme ekinde sunulmadığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından iş deneyimine ilişkin sunulan belgelerin bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”