Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLER HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLERDE SÖZLEŞME KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞINI GÖSTEREN SGK İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ VE İDARECE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELERİN İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-437

“Sözleşmenin “Yüklenicinin personeli” başlıklı sekizinci maddesinde yüklenicinin istihdam edilen personelin her türlü ücret, tazminat vs. alacağından sorumlu olduğunun belirtildiği ve H… P… (istekli tüzel kişiliğin tek ortağı) ile Ç… D… (elektrik-elektronik mühendisi) isimli kişilerin çalıştırılacak personel listesinde gösterildiği görülmüştür.

 

Sunulan sözleşme kapsamında personel çalıştırılacağı açıkça öngörülmüş olup, bu kişi/kişilerin sözleşme kapsamında çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin teklif kapsamında sunulması gerekirken sunulmadığı, ayrıca sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin bulunmadığı, işlemin Yönetmelik’in … 47’nci maddesinin 1(a) bendine aykırı olduğu ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”